BioAktiv pro zvířecí krmivo 2017-12-01T13:01:15+00:00

gmp+ certifikát Výrobek BioAktiv pro zvířecí krmivo je určen pro prasata, skot a drůbež. Jeho aplikace probíhá, jak už  je z názvu patrné, přes krmivo. Působí příznivě na bakterie v trávicím traktu. Díky zlepšení trávení dochází k lepší konverzi krmiva a vyšším denním přírůstkům. Také dochází k potlačení patogenních bakterií ve střevech a ke zlepšení zdravotního stavu zvířat. Dále BioAktiv projde zvířetem do výkalů, kde snižuje množství emisí amoniaku (vede ke snížení zápachu). Další pozitivní účinek má přípravek na tekutost a viskozitu kejdy. Díky BioAktivu nedochází k usazování kejdy v kanálech, tvorbě krusty ve stájích a v jímkách. Kejda se stává plnohodnotným hnojivem. Přidávání BA do krmení nebo vody je komplexním řešením pro zlepšení welfare zvířat a ekonomiky chovu.

Pro prasnice a selata byl vyvinut ještě další přípravek se specifickou informací, tzv. BioAktiv s přívlastkem – S (streptokok). Kombinací dvou produktů BioAktiv pro zvířecí krmivo a BioAktiv pro zvířecí krmivo– S (nebo BioAktiv Salis a Salis – S), dochází k posílení imunitního systému a ke snížení streptokokových onemocnění a snížení množství používaných antibiotik, což má velký vliv na snížení úhynu selat a ekonomiku (náklady na antibiotika a počet odchovaných selat na prasnici).

Pro drůbež byl speciálně vyvinut přípravek BioAktiv s přívlastkem– G. Tento přípravek přenáší specifické informace potřebné k pozitivnímu ovlivnění trávení a využití živin. Přispívá ke zlepšení zdravotního stavu, opeření, snížení agresivity, kanibalismu a celkově lepší konstituci zvířat. Příznivě působí na reprodukci, snášku, kvalitu skořápek a vajec, hmotnost vajec a líhnivost. Stejně jako u prasat nebo skotu snižuje emise amoniaku. Přispívá lepší fermentaci podestýlky a mikroklimatu ve stájích.

 

BioAktiv pro zvířecí krmivo

  • Snížení amoniaku
  • Lepší konverze krmiva
  • Vyšší denní přírůstky
  • Výrazné zlepšení ovzduší ve stájích
  • Nižší úhyny
  • Snížení nervozity a agresivity
  • Zlepšení zdravotního stavu hospodářských zvířat
  • Homogenizace kejdy

Prasata ve výkrmu

Dávkování:

BA pro zvířecí krmivo – 200g na 1 tunu krmiva

Vliv na: 

konverzi krmiva, denní přírůstky, nižší úhyn, kvalitu masa (lepší zatřídění), celkový zdravotní stav a sníženou agresivitu a nervozitu zvířat, emise amoniaku, viz reference

 

 Prasnice a selata

Dávkování:

BioAktiv pro zvířecí krmivo – 200 g na 1 tunu krmiva (nepřetržitě)
BioAktiv pro zvířecí krmivo – S – 200 g na 1 tunu krmiva (prasnice 14 dní před oprasením a přes laktaci, selatům v předvýkrmu)

Vliv na: 

konverzi krmiva, denní přírůstek, množství potřebných antibiotik k léčbě streptokokových onemocnění (upouštění od plošné k individuální medikaci – viz reference z Holandska), celkový zdravotní stav, úhyn selat, emise amoniaku, homogenitu kejdy, viz reference

 

Nosnice a reprodukční hejno

Dávkování:

BioAktiv pro zvířecí krmivo-G – 200 g na 1 tunu krmiva

Vliv na: 

trávení, lepší zdravotní stav, kvalitnější opeření, snížená agresivita a reakce na podněty, kanibalismus, fertilita, úhyn, snáška (kvantita), kvalita skořápky a vajec, prodloužení snášky, viz reference

 

 Skot

Dávkování:

BA pro zvířecí krmivo – 200 g na 1 tunu krmiva

Vliv na:

konverzi krmiva, denní přírůstek, zdravotní stav, somatické buňky v mléce a dojivost u dojnic, redukci amoniaku, viz reference