BioAktiv pro kejdu a hnůj 2017-12-01T13:01:38+00:00

gmp+ certifikát Certifikace GMP+

BioAktiv pro kejdu a hnůj řeší:

  • homogenizuje kejdu v jímkách a podroštových kanálech
  • rozpouští usazeniny a plovoucí krusty
  • šetří náklady na promíchávání před vyvážením kejdy na pole
  • snižuje obtěžování zápachem a popálení rostlin při aplikaci kejdy
  • zlepšuje kvalitativní parametry kejdy a podporuje tvorbu humusu v půdě

Příčinnou těchto problémů jsou hnilobné procesy, které jsou způsobeny anaerobními bakteriemi, při kterých vznikají jedovaté plyny (amoniak, metan, sirovodík). Tyto hnilobné bakterie podporují růst choroboplodných zárodků a v hnilobném prostředí ztrácí kejda/močůvka cenný dusičnan amonný. BioAktiv pro kejdu a hnůj podporuje množení aerobních bakterií, které podporují proces tlení. Jakmile začnou znovu pracovat aerobní bakterie, které potřebují kyslík, odumřou anaerobní hnilobné bakterie a proces hniloby přejde v proces tlení. Na tomto rozkladu se podílejí také plísně, kvasinky a jiné aerobní mikroorganismy. V aerobních podmínkách zanikají škodlivé zárodky nemocí a přítomný amoniak je působením plísní v prvním stádiu tlení velmi rychle vázán na dusičnan amonný a tvoří dlouhodobý zdroj dusíku pro rostliny. BioAktiv pro kejdu a hnůj je jednoduchým a přirozeným řešením, které udělá z hnoje, kejdy a močůvky cenné hnojivo.

Používejte BioAktiv pro kejdu pravidelně a míchejte s čistou vodou!

 

Doporučené použití

Pro kejdové hospodářství

První dávka: rozpusťte 2–3 kg BioAktivu v 1000 litrech čerstvé vody na 100 m3 kejdy a aplikujte do spodní třetiny jímky. Opakujte dle metodiky.

Hluboká podestýlka a hnůj

Rozpusťte 1–1,5 kg BioAktivu ve 200 litrech čerstvé vody na 100 m3 pevného hnoje a postříkejte.

Při ustájení zvířat

Selata, prasata na výkrm, prasnice: 2–3 g na zvíře/týden, skot, býčci: 4–5 g na zvíře/týden přidejte 50 g BioAktivu do konve (s kropítkem) doplňte čerstvou vodou (10–13 l) a pokropte roštové podlahy.

Produktový a bezpečnostní list – BA pro kejdu a hnůj