Ostatní 2017-12-01T12:46:50+00:00

OSTATNÍ PRODUKTY BIOAKTIV

BioAktiv pro kompost
 

Napomáhá k rychlejšímu uzrání kompostu. Rozklad organických látek probíhá mnohem rychleji a je doprovázen menším zápachem.

více o produktu

BioAktiv pro vodu
 

Aktivuje přirozený čistící proces, navyšuje obsah kyslíku ve vodě a zlepšuje podmínky pro vodní flóru i faunu.

více o produktu

BioAktiv pro čistírny odpadních vod

Podporuje aerobní rozklad organických látek, snižuje hodnotu CBS a tvorbu škodlivých plynů.
 

více o produktu