nejpoužívanější podpůrný přípravek v České Republice, za rok 2016 naaplikováno 125 tisíc hektarů u více než 600 zákazníků

PlantAktiv pro rostliny

více informací

Slide thumbnail
granulovaný vápenec se 100% reaktivitou, jednoduchou aplikací a velice rychlým efektem na změnu pH v půdě.

Polcalc

více informací

jedinečná nabídka kombinace přípravků pro jarní ječmeny, vítěz pokusů ČZU v Praze za rok 2016, potvrzeno 3 letými pokusy

Balíček BioAktiv pro Jarní Ječmeny

více informací

s poradenstvím a zkušenostmi z Holandska dokážeme vylepšit ekonomiku u prasat, skotu a nosnic

BioAktiv pro ŽV

více informací

suspenzní minerální hnojivo, 800g/l mikromleté síry (S)

Mikromletá síra Ferti MK – S800 SC

více informací
Home2018-10-02T06:51:34+00:00

Revoluční technologie pro zemědělství

Naše společnost BioAktiv CZ s.r.o. se zaměřuje na sledování nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství, jak v rostlinné tak v živočišné výrobě, a jejich uplatnění v praxi.  Naše produkty BioAktiv, Polcalc, TopTurn  a další  jsou ověřené zemědělskou výrobou v ČR i po celém světě.

Například produkty BioAktiv jsou vyrobeny speciální fyzikální metodou zvanou biorezonance. Tato metoda používá různé přírodní materiály (uhličitan vápenatý, sulfát hořčíku, chlorid sodný) jako nosiče nových fyzikálních informací. Tyto nosiče jsou vpraveny do ultra-vysokého vibračního pole, kde syntetizátor předává speciální přirozené kyslíkové vibrace. Podle finálního využití jsou přidány další vibrace ze stopových prvků nebo dalších látek. Po několika hodinách rezonance přijme nosič tyto specifické informace a poté je může přenášet dále. Pro různé použití přípravků BioAktiv je nosiči předána specifická informace. Nejžádanějším produktem BioAktiv je PlantAktiv pro rostliny, který byl v České Republice během posledních 5 let aplikován na 450 tisících hektarech.

Granulovaný vápenec Polcalc III generation je inovativní v tom, že ke tvorbě granulí nepoužívá silice a lepidla, ale technologii “pojení” vodou. Tato technologie dává produktu, společně s moderní mikromlecí linkou, jedinečnou 100% reaktivitu.

Zakládáme si hlavně na spokojenosti a referencích od našich zákazníků, kterým poskytujeme maximální servis s partnerským přístupem. Naším cílem je pomáhat českým zemědělcům k lepší efektivitě a ekonomice zemědělské výroby.

Milan Zvonař a Tomáš Dolejš,
jednatelé firmy BioAktiv CZ s.r.o.

Vyberte si z produktů BioAktiv

ROSTLINNÁ VÝROBA

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

OSTATNÍ

Co o nás říkají zákazníci

Nechal jsem si udělat i laboratorní vzorky kde porost ošetřen PlantAktivem má sušinu 13,35g a kontrolní porost jen 10,14g, což nasvědčuje lepšímu a kvalitnějšímu příjmu živin, zdravějšímu porostu a tedy předpokládám lepší výnos.
Agros-Kojice
Ing. Jindřich Čermák
všechny reference >>>

Na základě doporučení ně navštívila odborná poradkyně společnosti BioAktiv. Oslovil mě nabízený přípravek PlantAktiv, který podporuje mikroorganismy v půdě, tím mineralizaci a podporu kořenového systému. PlantAktiv jsem použil na hon s hrachem setým. Líbila se mi snadná aplikace a široké aplikační okno. Poradci z BioAktivu si zakládají na alespoň vizuálním vyhodnocení, proto jsme vzali vzorky z aplikované a neaplikované plochy. Hrách byl vyloženě v lepší kondici. Lepší olistění, více lusků a výška porostů mě mile překvapila.

soukromý zemědělec
Marek Kovář
všechny reference >>>

V červenci 2016 jsem hodnotila stav porostů ozimé pšenice. Zjistila jsem, že pozemky, na které byl aplikován PlantAktiv jsou ve výrazně lepším stavu než porosty, které ošetřeny nebyly. Už na první pohled byla vidět sytější barva, méně chorob a více odnoží. Při bližším zkoumání porostů byl jasný rozdíl v kořenovém systému, který byl daleko vyvinutější než u neošetřené varianty a tím rostliny lépe překonaly relativně suchou zimu. Ty samé rozdíly se projevily i u řepky ozimé. Rostliny, na které byl v podzimním období aplikován PlantAktiv, byly bez výjimky lépe vyvinuté, měly bohatší kořenový systém a už pouhým pohledem bylo možné rozpoznat, kde je PlantAktiv aplikován. Toto se promítlo i do délky kvetení a následně i do vývoje šešulí. Každý pozemek ošetřený PlantAktivem byl na první pohled ve výrazně lepším zdravotním stavu.

Farma Dvořák
Michaela Svobodová
všechny reference >>>

Přípravky BioAktiv používáme již 3 roky jak v živočišné, tak v rostlinné výrobě. Za tu dobu jsme se mnohokrát přesvědčili, že nám přinášejí mnoho pozitivních efektů, které se, mimo jiné, projevují na našich ekonomických výsledcích.

Agrossyn
Bc. Ondřej Bačina
všechny reference >>>

PlantAktiv pro rostliny jsme vyzkoušeli letos poprvé na pšenici ozimé. PlantAktiv jsme aplikovali na polovinu pole, abychom mohli objektivně posoudit vliv na výnos. Z výnosové mapy je jasně zřetelné, že výnos na ošetřené části pole je celkově vyšší, a tudíž můžeme konstatovat, že PlantAktiv pro rostliny nám přinesl pozitivní ekonomický efekt. Přípravky BioAktiv používáme i v naší živočišné výrobě a jsme s nimi velice spokojeni a můžeme je jen doporučit.

Agrospol Jeřany - Maršovice
Ing. Ondřej Čáp
všechny reference >>>

Kontrola porostu proběhla dne 15.5.2014. Část pozemku byla ponechána jako kontrola. Při procházení porostem byl na první pohled vidět rozdíl, a to v barvě, vyrovnanosti a hustotě porostu na části aplikované PlantAktivem pro rostliny. Největší rozdíl byl však v mohutnosti rostlin a kořenového systému. U rostlin, kde byl aplikován PlantAktiv bylo velice těžké, kvůli množství vlásečnic, oddělit hlínu od rostliny.

ZD Rosice u Chrasti
Ing. Zdeněk Mašín
všechny reference >>>

Jsme BioAktiv a řídíme se podle …

Tato stránka používá cookies. Jejich prohlížením akceptujete jejich použití. Ok